Whatsapp

مشاوره رایگان

طراحی 3D رایگان

برای دکوراسیون فضای بیرون شما

مدل مد نظر خود را انتخاب کنید؛

ما برای شما طرح دلخواه تان را در محیط مد نظر شما شبیه سازی می کنیم و رایگان برای شما ارسال می کنیم. بعد از تایید به صورت سفارشی برای شما پیاده سازی می کنیم.

آبنمای سنگی

آبنما سنگی مدل گوی

جنس : سنگ
قطر : 30 سانتی متر
نوع سنگ: گرانیت، مرمریت، تراورتن به سفارش مشتری
ارتفاع: 80 سانتی متر
رنگ: خود رنگ (جلا دهنده)

آبنما سنگی مدل فرداد

جنس : سنگ معدنی
نوع سنگ: گرانیت، مرمریت، تراورتن به سفارش مشتری
رنگ: خود رنگ (جلا دهنده)
طول: 80 سانتی متر
عرض: 70 سانتی متر
ارتفاع: 90 سانتی متر
عمق: 30 سانتی متر

آبنما سنگی مدل شیپوری

جنس : سنگ معدنی
نوع سنگ: گرانیت، مرمریت، تراورتن به سفارش مشتری
رنگ: خود رنگ (جلا دهنده)
قطر: 150 سانتی متر
عمق: 20 سانتی متر
ارتفاع: 200 سانتی متر

آبنما سنگی مدل گلاره

جنس : سنگ معدنی
نوع سنگ: گرانیت، مرمریت، تراورتن به سفارش مشتری
رنگ: خود رنگ (جلا دهنده)
طول: 70 سانتی متر
عرض: 70 سانتی متر
ارتفاع: 160 سانتی متر
عمق: 30 سانتی متر

آبنما سنگی مدل ﭘﺎرﺳﺎ

جنس : سنگ معدنی
نوع سنگ: گرانیت، مرمریت، تراورتن به سفارش مشتری
رنگ: خود رنگ (جلا دهنده)
قطر: 70 سانتی متر
عمق: 20 سانتی متر
ارتفاع: 210 سانتی متر

آبنما سنگی مدل اﮐﺴﯿﻦ

جنس : سنگ معدنی
نوع سنگ: گرانیت، مرمریت، تراورتن به سفارش مشتری
رنگ: خود رنگ (جلا دهنده)
قطر: 250 سانتی متر
عمق: 100 سانتی متر
ارتفاع: 300 سانتی متر

آبنما سنگی مدل آرﻣﺎن

جنس : سنگ معدنی
نوع سنگ: گرانیت، مرمریت، تراورتن به سفارش مشتری
رنگ: خود رنگ (جلا دهنده)
قطر: 120 سانتی متر
عمق: 20 سانتی متر
ارتفاع: 210 سانتی متر

آبنما سنگی مهنا

جنس : سنگ معدنی
نوع سنگ: گرانیت، مرمریت، تراورتن به سفارش مشتری
رنگ: خود رنگ (جلا دهنده)
قطر: 120 سانتی متر
عمق: 20 سانتی متر
ارتفاع: 210 سانتی متر

آبنما سنگی مدل آﺑﻨﯿﮏ

جنس : سنگ معدنی
نوع سنگ: گرانیت، مرمریت، تراورتن به سفارش مشتری
رنگ: خود رنگ (جلا دهنده)
قطر: 150 سانتی متر
عمق: 20 سانتی متر
ارتفاع: 200 سانتی متر

آبنما سنگی مدل آکام

جنس : سنگ معدنی
نوع سنگ: گرانیت، مرمریت، تراورتن به سفارش مشتری
رنگ: خود رنگ (جلا دهنده)
عرض: 40 سانتی متر
عمق: 20 سانتی متر
ارتفاع: 120 سانتی متر

آبنما سنگی مدل اﯾﺴﺘﺎ

جنس : سنگ معدنی
نوع سنگ: گرانیت، مرمریت، تراورتن به سفارش مشتری
رنگ: خود رنگ (جلا دهنده)
عرض: 40 سانتی متر
عمق: 20 سانتی متر
ارتفاع: 70 سانتی متر

آبنما سنگی مدل آﯾﺴﺎن

جنس : سنگ معدنی
نوع سنگ: گرانیت، مرمریت، تراورتن به سفارش مشتری
رنگ: خود رنگ (جلا دهنده)
عرض: 40 سانتی متر
عمق: 20 سانتی متر
ارتفاع: 40 سانتی متر

آبنما سنگی مدل اﻃﻠﺲ

جنس : سنگ معدنی
نوع سنگ: گرانیت، مرمریت، تراورتن به سفارش مشتری
رنگ: خود رنگ (جلا دهنده)
عرض: 40 سانتی متر
عمق: 20 سانتی متر
ارتفاع: 120 سانتی متر

آبنما سنگی مدل اﯾﻠﯿﺎ

جنس : سنگ معدنی
نوع سنگ: گرانیت، مرمریت، تراورتن به سفارش مشتری
رنگ: خود رنگ (جلا دهنده)
عرض: 80 سانتی متر
عمق: 20 سانتی متر
ارتفاع: 210 سانتی متر

آبنما سنگی مدل وارنا

جنس : سنگ معدنی
نوع سنگ: گرانیت، مرمریت، تراورتن به سفارش مشتری
رنگ: خود رنگ (جلا دهنده)
قطر بالا: 80 سانتی متر
عمق: 20 سانتی متر
ارتفاع: 120 سانتی متر

آبنما سنگی مدل آویژه

۳۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
جنس : سنگ معدنی
نوع سنگ: گرانیت، مرمریت، تراورتن به سفارش مشتری
رنگ: خود رنگ (جلا دهنده)
قطر بالا: 100 سانتی متر
قطر پایین: 60 سانتی متر
ارتفاع: 140 سانتی متر
عمق: 30 سانتی متر

آبنما سنگی مدل آماتیس

جنس : سنگ معدنی
نوع سنگ: گرانیت، مرمریت، تراورتن به سفارش مشتری
رنگ: خود رنگ (جلا دهنده)
طول: 120 سانتی متر
عرض: 80 سانتی متر
ارتفاع: 180 سانتی متر
عمق: 30 سانتی متر

آبنما سنگی مدل رهام

جنس : سنگ معدنی
نوع سنگ: گرانیت، مرمریت، تراورتن به سفارش مشتری
رنگ: خود رنگ (جلا دهنده)
طول: 210 سانتی متر
عرض: 60 سانتی متر
ارتفاع: 210 سانتی متر
عمق: 20 سانتی متر

آبنما سنگی مدل باربد

جنس : سنگ معدنی
نوع سنگ: گرانیت، مرمریت، تراورتن به سفارش مشتری
رنگ: خود رنگ (جلا دهنده)
طول: 60 سانتی متر
عرض: 90 سانتی متر
ارتفاع: 130سانتی متر
عمق: 30 سانتی متر

آبنما سنگی مدل گل یخ

جنس : سنگ معدنی
نوع سنگ: گرانیت، مرمریت، تراورتن به سفارش مشتری
رنگ: خود رنگ (جلا دهنده)
طول: 70 سانتی متر
عرض: 70 سانتی متر
ارتفاع: 150 سانتی متر
عمق: 30 سانتی متر

آبنما سنگی مدل گیتی

جنس : سنگ معدنی
نوع سنگ: گرانیت، مرمریت، تراورتن به سفارش مشتری
رنگ: خود رنگ (جلا دهنده)
طول: 150 سانتی متر
عرض: 150 سانتی متر
ارتفاع: 200 سانتی متر
عمق: 30 سانتی متر

آبنما سنگی مدل غنچه

جنس : سنگ معدنی
نوع سنگ: گرانیت، مرمریت، تراورتن به سفارش مشتری
رنگ: خود رنگ (جلا دهنده)
قطر: 70، 50، 20 سانتی متر
عمق: 20 سانتی متر
ارتفاع: 160 سانتی متر

آبنما سنگی ایستاده

جنس : سنگ معدنی
نوع سنگ: گرانیت، مرمریت، تراورتن به سفارش مشتری
رنگ: خود رنگ (جلا دهنده)
طول: 80 سانتی متر
عرض: 80 سانتی متر
ارتفاع: 120 سانتی متر
عمق: 30 سانتی متر

آبنما سنگی طبقه ای گرد

جنس : سنگ معدنی
نوع سنگ: گرانیت، مرمریت، تراورتن به سفارش مشتری
رنگ: خود رنگ (جلا دهنده)
طول: 150  سانتی متر
عرض: 150 سانتی متر
ارتفاع: 170 سانتی متر
عمق: 30 سانتی متر

آبنما سنگی مدرن

جنس : سنگ معدنی
نوع سنگ: گرانیت، مرمریت، تراورتن به سفارش مشتری
رنگ: خود رنگ (جلا دهنده)
طول: 60 سانتی متر
عرض: 60 سانتی متر
ارتفاع: 120 سانتی متر
عمق: 30 سانتی متر

آبنما طبقاتی سنگی

جنس : سنگ معدنی
نوع سنگ: گرانیت، مرمریت، تراورتن به سفارش مشتری
رنگ: خود رنگ (جلا دهنده)
طول: 120 سانتی متر
عرض: 120 سانتی متر
ارتفاع: 170 سانتی متر
عمق: 30 سانتی متر

آبنما سنگی تزیینی

جنس : سنگ معدنی
نوع سنگ: گرانیت، مرمریت، تراورتن به سفارش مشتری
رنگ: خود رنگ (جلا دهنده)
طول: 70 سانتی متر
عرض: 70 سانتی متر
ارتفاع: 120 سانتی متر
عمق: 30 سانتی متر
قیمت حدودی آبنمای سنگی چند است؟

معمولا قیمت آبنمای سنگی از 15 میلیون تومان آغاز میشود.

جنس آبنمای سنگی از چه نوع سنگی است؟

معمولا سنگ هایی که در ساخت آبنمای سنگی استفاده میشود از تراورتن و مرمریت می باشد که در زیبایی محیط قرار گیری تاثیر بسیاری دارد.

انواع آبنما سنگی

از میان وسایل و اِلِمان های دکوری ، یکی از زیباترین آن ها انواع آبنما ها هستند که با ایجاد صدای تنین و ریزش آب، حسی خوشایند را ایجاد می کنند و موجب خنکی محیط نیز می شوند.

آب نما ها در انواع مختلفی ساخته می شوند که بسته به محیطی که در آن به کار می روند ، در ابعاد و اندازه و متریال سازنده مختلفی هستند. از زیباترین و لوکس ترین انواع آبنما که می تواند هم در خانه و ویلا، هم در محیط های اداری یا سفره خانه ها ، و حیاط و دیگر فضاها استفاده شود، آبنما سنگی است.

آبنمای سنگی ساخته شده از سنگ های لاشه یا سنگ صخره ای است. انواع آبنما سنگی ساخته شده در مجموعه زد دیزاین،تشکیل شده از سنگ های رودخانه ای و طبیعی است.

انواع آبمای مدرن ، آبنما سنگی کلاسیک ، و آبنما سنگی ویلایی در این مجموعه ساخته می شود، که با توجه به تولید و فروش مستقیم در مجموعه زد دیزاین، بهترین قیمت نیز برای آن ها در نظر گرفته شده است.

مزایای آبنما سنگی

موجب احساس آرامش با صدای آب  ، و خنکی فضا می شود.

سنگی بودن متریال سازنده احساس طبیعی بودن بیشتری به آن می دهد

نسبت به مدل های سیمانی و بتنی و شیشه دوام بسیار بیشتری دارد و به مرور زمان فرسوده نمی شود

در ابعاد و طرح ها و رنگ های متنوعی موجود است.

آبنما_سنگی

خرید آبنما خانگی

برای خرید آبنما خانگی این جا درست ترین جایی است که می توانستید باشید،  آبنماهای خانگی با صدای آرامبخش آب و زیبایی غیر قابل انکاری که دارند می توانند چهره ای جدید به دکوراسیون فضای داخلی باغ، ویلا، لابی و … ببخشند.زد دیزاین علاوه بر فروش آنلاین و ارسال به سراسر کشور، پاسخگویی کارشناسان فروش را برای شما فراهم کرده است تا در صورت بروز هر گونه سوالی در زمینه فرایند خرید به سوالات شما پاسخ دهند.فضایی پر نشاط و زیبا ، برای دوستاران معماری و دکوراسیونی منحصر به فرد با جدیدترین انواع آب نما سنگی .

قیمت آبنما سنگی

سایز و فرم آبنما تاثیر بسیاری در قیمت آبنما سنگی می گذارد، بعضی از مدل های آبنما سنگی به خاطر ساختار و تراش های سنگی، نسبت به دیگر آبنماهای موجود در بازار گران تر هستند. در هر صورت هر چه کیفیت سنگ بیشتر باشد، قیمت آبنما سنگی هم بالا می رود. آماده کردن پمپ، لوله کشی و اتصالات و لوازم جانبی مثل نورپردازی و سیستم صوتی هم در قیمت نهایی آبنما تاثیراتی خواهند داشت.

آبنما سنگی باغ

اگر می خواهید دکوراسیون داخلی باغ با شکوه تر و لاکچری تر شود، ما به شما خرید آبنما سنگی باغ را پیشنهاد می کنیم! این دست از آبنما دارای عمر بسیار طولانی می باشد و در برابر عواملی مثل برف و باران مقاومت زیادی خواهد داشت.

زد دیزاین، سایت معتبر فروش محصولات با کیفیت همراه شماست تا محصول موردنظر را در سریع ترین زمان خریداری کنید.

انواع آبنماهای خانگی و باغی

همیشه و در هر مکانی ، صدای دلنشین آب روان برای ما ، حس طراوت و تازگی را به ارمغان می آورد . نوای روح بخش آب ، انسان را ساعت ها به تماشا و لذت از این نعمت خدادادی وادار می کند . در قدیم به واسطه وجود حوضچه های نقلی در وسط حیاط خانه ، این حس نشاط و حظ بصری تا حدودی وجود داشت . ولی امروزه و با گسترش زندگی شهرنشینی ، می توان از انواع خانگی آبنما ، به عنوان جایگزین استفاده کرد . در این میان آبنمای سنگی می تواند به عنوان یک آیتم خاص مورد استفاده قرار گیرد .

آبنماها را به طور کلی به 4 دسته ی اصلی تقسیم می کنند :

 1. آبنمای سنگی دیواری
 2. آبنمای کلاسیک
 3. آبنمای شیشه ای و مدرن
 4. آبنمای سنگی صخره ای
 5. آبنمای مدرن

آبنمای دیواری

آبنمای سنگی تنوع فراوانی دارد که اجازه استفاده از آن را در هر محیطی امکان پذیر کرده، آبنمای دیواری را می توان به آسانی به دیوار وصل نمود. آبنماهای دیواری در هر بخشی از خانه مثل راهرو، پذیرایی، زیرپله و ورودی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

این نوع آبنما به خاطر این که یک طرف آن ها به سوی دیوار است جای کمتری را اشغال می کنند، از این رو برای برای فضاهای کوچک گزینه مناسبی هستند.

زد دیزاین گروه خلاق و بزرگ فروش انواع آبنماهای دیواری کنار شماست تا از هر کجای ایران که هستید سفارش خود را ثبت کنید!

آبنما سنگی لابی

برای خرید آبنما باید بدانید که عمر بالا و نیاز نداشتن به تعمیرات جزو مزایای آبنما سنگی لابی شمرده می شوند. با خرید آبنما سنگی لابی می توانید زیبایی راهرو یا لابی هتل، ساختمان های اداری و تجاری و آپارتمان های خانگی و حتی ویلاها را چند برابر کنید.

از آنجایی که احتمال تشکیل جلبک در آبنمای سنگی بالاست بهتر است در بازه زمانی مختلف برای شستشو آن اقدام کنید، به خصوص اگر قصد دارید آبنمای سنگی را در محل پر رفت و آمد مثل لابی یا راهرو قرار دهید.

برای خرید آبنماهای سنگی، شیک، زیبا و منحصربفرد از آبنماهایی که در همین صفحه قرار دارد دیدن کنید و خرید خود را به صورت آنلاین ثبت کنید. در صورت بروز هرسوالی در مورد جنس محصولات و مراحل ثبت سفارش با ما تماس بگیرید تا به سوالات شما پاسخ دهیم.

آبنمای کلاسیک :

این سبک از آبنماها معمولا در ورودی خانه ها و عمارت های لوکس به کار می رود . این فواره یا آبنماها را به صورت 2 و یا 3 طبقه می سازند . سبک این آبنماها باستانی و سنتی بوده و اکثرا از جنس سنگ مرمر یا گرانیت ساخته می شوند . سادگی و تقارن از ویژگی های شاخص این آبنماها می باشد.

 • فواید نصب و استفاده از آبنمای سنگی :
 • جذب افراد و جلب توجه افراد
 • ایجاد حس طراوت و نشاط
 • زیباتر و طبیعی‌تر کردن محیط زندگی
 • صدای آرامش‌بخش ریزش آب به عنوان یک داروی طبیعی
 • افزایش تمرکز و آرامش ذهن
 • کاهش استرس و اضطراب
 • مرطوب کردن محیط‌های خشک
 • کاهش درجه حرارت محیط و در نتیجه خنک شدن فضا
 •  ایجاد خلق و خوی مثبت در افراد
 • کاهش صداهای آزادهنده (ترافیک، مکالمات و موارد دیگر)
 • افزایش مشتری و ایجاد محیطی مناسب جهت توسعه کسب و کار
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

فرم درخواست طراحی سه بعدی

در صورتی که تمایل به طراحی سه بعدی منزل و یا محل کار خود دارید، لطفا اطلاعات خود را در فرم زیر قرار دهید تا با شما تماس بگیریم و اطلاعات شما را دریافت کنیم و طرح شما را آماده سازی کنیم.

فرم درخواست ساخت سفارشی محصول

درخواست سفارشی محصول خود را در این فرم وارد کنید؛ برای تکمیل روند سفارش کارشناسان زد دیزاین با شما تماس خواند گرفت.

اطلاعات مربوط به محصول مورد نظر خود را وارد کنید.

نمونه تصاویر ارسالی کاربران