Whatsapp

مشاوره رایگان

صندلی و نیمکت چوبی

صندلی چوبی شانا

۵,۱۷۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی راش
ضخامت چوب: 5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 45 سانتی متر
عرض: 45 سانتی متر
ارتفاع: 90 سانتی متر

صندلی چوبی کیانا

۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول:  40 سانتی متر
عرض:  40 سانتی متر
ارتفاع: 45 سانتی متر

صندلی راحتی ستین

۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 170 سانتی متر
عرض: 90 سانتی متر
ارتفاع: 45 سانتی متر
رنگ رویه: قابل سفارش

صندلی میزبان تیارا

۸,۷۳۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 60 سانتی متر
عرض: 60 سانتی متر
ارتفاع: 45 سانتی متر
رویه: قابل سفارش

صندلی راحتی دایانا

۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 70 سانتی متر
عرض: 70 سانتی متر
ارتفاع: 45 سانتی متر
رویه: قابل سفارش

صندلی راحتی دنیز

۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 70 سانتی متر
عرض: 70 سانتی متر
ارتفاع: 45 سانتی متر
رنگ رویه: قابل سفارش

صندلی راحتی درسا

۱۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 70 سانتی متر
عرض: 70 سانتی متر
ارتفاع: 45 سانتی متر
رنگ رویه: قابل سفارش

صندلی راحتی نیلدا

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 90 سانتی متر
عرض: 90 سانتی متر
ارتفاع: 45 سانتی متر
رنگ رویه: قابل سفارش

صندلی راحتی گلسا

۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 80 سانتی متر
عرض: 80 سانتی متر
ارتفاع: 45 سانتی متر
رنگ رویه: قابل سفارش

صندلی راحتی فریا

۱۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 80 سانتی متر
عرض: 80 سانتی متر
ارتفاع: 45 سانتی متر
رنگ رویه: قابل سفارش

مبل راحتی چوبی دلاریس

۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان۸,۰۸۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 60 سانتی متر
عرض: 60 سانتی متر
ارتفاع: 45 سانتی متر
رنگ رویه: قابل سفارش

صندلی راحتی رزا

۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 60 سانتی متر
عرض: 60 سانتی متر
ارتفاع: 45 سانتی متر

صندلی و نیمکت ایلیا

۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 90 سانتی متر
عرض: 90 سانتی متر
ارتفاع: 45 سانتی متر

صندلی راحتی دیلا

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 70 سانتی متر
عرض: 70 سانتی متر
ارتفاع: 45 سانتی متر
رنگ رویه: قابل سفارش

صندلی چوبی شاینا

۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 70 سانتی متر
عرض: 70 سانتی متر
ارتفاع: 45 سانتی متر

صندلی چوبی آسیا

۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 5 و 3 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 40 سانتی متر
عرض: 40 سانتی متر
ارتفاع: 45 سانتی متر

صندلی راحتی کایلین

۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 45 سانتی متر
عرض: 40 سانتی متر
ارتفاع: 70 سانتی متر
رنگ رویه: قابل سفارش

مبل راحتی آرمیس

۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 70 سانتی متر
عرض: 70 سانتی متر
ارتفاع: 45 سانتی متر
رنگ رویه: قابل سفارش

صندلی راحتی ستیا

۱۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 70 سانتی متر
عرض: 70 سانتی متر
ارتفاع: 45 سانتی متر
رنگ رویه: قابل سفارش

صندلی راحتی بهتا

۱۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رنگ رویه: قابل سفارش
طول: 80 سانتی متر
عرض: 80 سانتی متر
ارتفاع: 45 سانتی متر

صندلی راحتی چوبی ترلان

۱۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 4 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 70 سانتی متر
عرض: 70 سانتی متر
ارتفاع: 45 سانتی متر
رنگ رویه: قابل سفارش

صندلی راحتی الیزابت

۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رنگ رویه: قابل سفارش
طول: 60 سانتی متر
عرض: 60 سانتی متر
ارتفاع: 45 سانتی متر

صندلی چوبی الیسا

۷,۷۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو (قابل سفارش در انواع چوب)
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 40 سانتی متر
عرض: 40 سانتی متر
ارتفاع: 80 سانتی متر

صندلی اپن نورا

۴,۴۱۰,۰۰۰ تومان۷,۲۳۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 35 سانتی متر
عرض: 35 سانتی متر
ارتفاع: 65 سانتی متر
رنگ رویه: قابل سفارش

چهار پایه چوبی آوینا

۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان۸,۸۳۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو (قابل سفارش در انواع چوب)
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 35 سانتی متر
عرض: 35 سانتی متر
ارتفاع: 60 سانتی متر

چهار پایه چوبی مینیمال

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو (قابل سفارش در انواع چوب)
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 35 سانتی متر
عرض: 35 سانتی متر
ارتفاع: 60 سانتی متر

صندلی چوبی اوستا

نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 45 سانتی متر
عرض: 45 سانتی متر
ارتفاع: 65 سانتی متر
رنگ رویه: قابل سفارش

صندلی چوبی هانا

نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 45 سانتی متر
عرض: 40 سانتی متر
ارتفاع: 70 سانتی متر
رنگ رویه: قابل سفارش

صندلی چوبی آسنا

نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 45 سانتی متر
عرض: 45 سانتی متر
ارتفاع: 70 سانتی متر
رنگ رویه: قابل سفارش

صندلی چوبی سلنا

نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 40 سانتی متر
عرض: 40 سانتی متر
ارتفاع: 75 سانتی متر
رنگ رویه: قابل سفارش

صندلی چوبی سلین

نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 45 سانتی متر
عرض: 45 سانتی متر
ارتفاع: 70 سانتی متر

مبل راحتی مرسانا

۲۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 130 سانتی متر
عرض: 50 سانتی متر
ارتفاع: 60 سانتی متر
رنگ رویه: قابل سفارش

مبل راحتی دلسا

۱۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 50 سانتی متر
عرض: 50 سانتی متر
ارتفاع: 60 سانتی متر
رنگ رویه: قابل سفارش

مبل راحتی آیلین

۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 50 سانتی متر
عرض: 50 سانتی متر
ارتفاع: 55 سانتی متر
رنگ رویه: قابل سفارش

مبل راحتی دلارام

۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 60 سانتی متر
عرض: 60 سانتی متر
ارتفاع: 65 سانتی متر
رنگ رویه: قابل سفارش

جا لباسی و نیمکت هلیا

۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب روکش طبیعی گردو
ضخامت چوب: 1.6 سانتی متر
رنگ چوب: پلی اورتان
جنس رویه نیم کت: اسفنج 35 کیلویی یرولوکس
ابعاد جالباسی: 190*40*40 سانتی متر
سایز نیمکت: 50*40*100 سانتی متر
پروفیل: 2*2 سانتی متر
رنگ: مشکی کوره ای الکترو استاتیک

صندلی چوبی رامونا

۶,۰۶۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو (قابل سفارش در انواع چوب)
ضخامت چوب: 6 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 40 سانتی متر
عرض: 40 سانتی متر
ارتفاع: 70 سانتی متر

صندلی فضای بیرون رویا

۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب طبیعی گردو (قابل سفارش در انواع چوب)
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 60 سانتی متر
عرض: 60 سانتی متر
ارتفاع: 65 سانتی متر

صندلی راحتی صبا

۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب گردو (قابل سفارش)
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
جنس توشک: اسفنج 35 کیلویی یورتان یرولوکس
طول: 60 سانتی متر
طول: 60 سانتی متر
ارتفاع: 40 سانتی متر
رنگ:  پلی یورتان خودرنگ

صندلی باغی چوبی دیبا

۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب گردو (قابل سفارش)
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
جنس توشک: اسفنج 35 کیلویی یورتان یرولوکس
طول: 60 سانتی متر
عرض: 60 سانتی متر
ارتفاع: 40 سانتی متر
رنگ: پلی یورتان خود رنگ

راحتی ال چوبی فضای باز سما

۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۸۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب روسی (قابل سفارش)
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
جنس توشک:  اسفنج 35 کیلویی یورتان یرولوکس
ارتفاع: 40 سانتی متر
طول: 300 سانتی متر
عرض: 300 سانتی متر
ابعاد جلو مبلی: 35*100*100 سانتی متر

صندلی راحتی فلزی سنا

۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب گردو (قابل تغییر)
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
جنس توشک:  اسفنج 35 کیلویی یورتان یرولوکس
طول: 60 سانتی متر
عرض: 60 سانتی متر
ارتفاع نشیمن: 45 سانتی متر
نوع پروفیل: 2*2 سانتی متر

صندلی فضای باز مارال

۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب روس (قابل سفارش)
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رنگ چوب: پلی اورتان خود رنگ
ارتفاع: 45 سانتی متر
طول: 60 سانتی متر
عرض: 60 سانتی متر
جنس توشک: اسفنج 35 کیلویی یورتان یرولوکس

صندلی تمام چوب سالی

۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: گردو (قابل سفارش در انواع چوب)
ضخامت چوب: 6 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 40 سانتی متر
عرض: 40 سانتی متر
ارتفاع: 90 سانتی متر
رنگ خود (روغن گیاهی ارگانیک)

صندلی تمام چوب

۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
نوع چوب: چوب روس درجه یک (قابل سفارش در انواع چوب)
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 49 سانتی متر
عمق: 49 سانتی متر
ارتفاع: 80 سانتی متر
نوع رنگ پوششی: رنگ گیاهی ارگانیک

نیمکت چوبی رایان

۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان۷,۴۳۰,۰۰۰ تومان
جنس چوب: چوب روس (نوع چوب قابل سفارش)
رنگ: روغن گیاهی ارگانیک
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 150 سانتی متر
عرض: 45 سانتی متر
ارتفاع: 45 سانتی متر
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر

صندلی تمام چوب روستیک

۴,۸۲۰,۰۰۰ تومان۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان
جنس چوب: چوب گردو (قابل سفارش نوع چوب راش، روس)
رنگ: روغن گیاهی ارگانیک
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 45 سانتی متر
عرض: 45 سانتی متر
ارتفاع: 105 سانتی متر
ضخامت چوب: 5 سانتی متر

صندلی چوبی روستیک مدرن

۴,۸۲۰,۰۰۰ تومان۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان
جنس چوب: چوب طبیعی روس (قابل سفارش با راش و گردو)
رنگ: روغن گیاهی ارگانیک
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 45 سانتی متر
عرض: 45 سانتی متر
ارتفاع: 110 سانتی متر
ضخامت چوب: 5 سانتی متر

صندلی تمام چوبی ساینا

۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان
جنس چوب: چوب گردو (قابل سفارش نوع چوب راش، روس)
رنگ: روغن گیاهی ارگانیک
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 40 سانتی متر
عرض: 40 سانتی متر
ارتفاع: 45 سانتی متر
ضخامت چوب: 5 سانتی متر
رنگ رویه: سفید (قابل سفارش جنس پارچه)

صندلی چوبی روستیک

۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان
جنس چوب: چوب گردو (قابل سفارش نوع چوب راش، روس)
رنگ: روغن گیاهی ارگانیک
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 45 سانتی متر
عرض: 45 سانتی متر
ارتفاع: 109 سانتی متر
ضخامت چوب: 5 سانتی متر

نیمکت چوبی روستیک

۶,۶۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
جنس چوب: چوب گردو (قابل سفارش نوع چوب راش، روس)
رنگ: روغن گیاهی ارگانیک
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 120 سانتی متر
عرض: 40 سانتی متر
ارتفاع: 45 سانتی متر
ضخامت چوب: 5 سانتی متر

نیمکت روستیک

۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
جنس چوب: چوب گردو (قابل سفارش نوع چوب راش، روس)
رنگ: روغن گیاهی ارگانیک
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 120 سانتی متر
عرض: 40 سانتی متر
ارتفاع: 45 سانتی متر
قابلیت تغییر ابعاد:  دارد
ضخامت چوب: 7 سانتی متر
جنس پایه:  پروفیل سنگین 3*5 سانتی متر
رنگ پایه: مشکی مات (کوره ای الکترو استاتیک)

چهار پایه اپن استیل

۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
جنس چوب: چوب گردو (قابل سفارش نوع چوب راش، روس)
رنگ: روغن گیاهی ارگانیک
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 35 سانتی متر
عرض: 35 سانتی متر
ارتفاع: 60 سانتی متر
قابلیت تغییر ابعاد: دارد
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
جنس پایه:  پروفیل سنگین 2*2 سانتی متر
رنگ پایه: مشکی مات (کوره ای الکترو استاتیک)

صندلی ناهار خوری مدرن

۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان۳,۷۱۰,۰۰۰ تومان
جنس چوب: چوب گردو (قابل سفارش نوع چوب راش، روس)
رنگ: روغن گیاهی ارگانیک
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 40 سانتی متر
عرض: 40 سانتی متر
ارتفاع: 45 سانتی متر
قابلیت تغییر ابعاد: دارد
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
جنس پایه:  پروفیل سنگین 2*2 سانتی متر
رنگ پایه: مشکی مات (کوره ای الکترو استاتیک)

صندلی اپن آهنی

۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
جنس چوب: چوب روس (قابل سفارش نوع چوب راش، گردو)
رنگ: روغن گیاهی ارگانیک
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 40 سانتی متر
عرض: 40 سانتی متر
ارتفاع: 60 سانتی متر
قابلیت تغییر ابعاد: دارد
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
جنس پایه:  پروفیل سنگین 2*2 سانتی متر
رنگ پایه: مشکی مات (کوره ای الکترو استاتیک)

صندلی کانتر

۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
جنس چوب: چوب گردو (قابل سفارش نوع چوب راش، روس)
رنگ: روغن گیاهی ارگانیک
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 35 سانتی متر
عرض: 53 سانتی متر
ارتفاع: 60 سانتی متر
ابعاد آهن: میله 0.8 سانتی متر

صندلی روستیک

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
جنس چوب: چوب گردو (قابل سفارش نوع چوب راش، روس)
رنگ: روغن گیاهی ارگانیک
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 40 سانتی متر
عرض: 40 سانتی متر
ارتفاع: 45 سانتی متر
قابلیت تغییر ابعاد: دارد
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
جنس پایه:  پروفیل سنگین 2*2 سانتی متر
رنگ پایه: مشکی مات (کوره ای الکترو استاتیک)

صندلی اپن چوبی

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
جنس چوب: چوب روس (قابل سفارش نوع چوب راش، گردو)
رنگ: روغن گیاهی ارگانیک
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 35 سانتی متر
عرض: 35 سانتی متر
ارتفاع: 60 سانتی متر
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
جنس پایه:  پروفیل سنگین 2*2 سانتی متر
رنگ پایه: مشکی مات (کوره ای الکترو استاتیک)

صندلی اپن

۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
جنس چوب: چوب روس (قابل سفارش نوع چوب راش، گردو)
رنگ: روغن گیاهی ارگانیک
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 40 سانتی متر
عرض: 40 سانتی متر
ارتفاع: 60 سانتی متر
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
جنس پایه:  پروفیل سنگین 2*2 سانتی متر
رنگ پایه: مشکی مات (کوره ای الکترو استاتیک)

صندلی فلزی مدرن

۴,۰۱۰,۰۰۰ تومان۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان
جنس چوب: چوب روس (قابل سفارش نوع چوب راش، گردو)
رنگ: روغن گیاهی ارگانیک
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 45 سانتی متر
عرض: 40 سانتی متر
ارتفاع: 43 سانتی متر
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
جنس پایه:  پروفیل سنگین 2*2 سانتی متر
رنگ پایه: مشکی مات (کوره ای الکترو استاتیک)

صندلی اپن فانتزی

۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
جنس چوب: چوب گردو (قابل سفارش نوع چوب راش، روس)
رنگ: روغن گیاهی ارگانیک
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 30 سانتی متر
عرض: 30 سانتی متر
ارتفاع: 60 سانتی متر
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
ابعاد پروفیل آهن: میله 0.8 سانتی متر
رنگ پایه:  آبی فیروزه ای ( قابل تغییر به رنگ دلخواه شما )

صندلی اپن فلزی

۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان
جنس چوب: چوب روس (قابل سفارش نوع چوب راش، گردو)
رنگ: روغن گیاهی ارگانیک
رطوبت چوب: 7 درصد
طول: 40 سانتی متر
عرض: 40 سانتی متر
ارتفاع: 60 سانتی متر
ضخامت چوب: 3.5 سانتی متر
جنس پایه:  پروفیل سنگین 2*2 سانتی متر
رنگ پایه: مشکی مات (کوره ای الکترو استاتیک)
توضیحات دسته بندی

صندلی روستیک + خرید و قیمت همراه با ساخت سفارشی

صندلی نیمکتی بیشتر در محیط های عمومی مثل رستوران یا فضای بیرونی خانه کاربرد دارند و کمتر کسی آن ها را در چیدمان داخلی خانه  راه می دهد. در هر صورت استفاده از این نوع صندلی ها ظاهری بسیار شیک و زیبا به ارمغان آورده و باعث لوکس تر شدن دکوراسیون داخلی می شوند. صندلی های نیمکتی در آشپرخانه ها، اتاق نشیمن و حتی پذیرایی کاربرد دارند.

برای خرید انواع لوازم چوبی فقط از مراکز معتبر کمک بگیرید! در این گروه بزرگ فروشگاهی کلیه محصولات دارای بهترین جنس و کیفیت هستند و به راحتی انتظارات شما را برآورده می کنند!

از دیگر محصولات بی نظیر با سبک خاص و روستیک در مجموعه زد دیزاین ، صندلی های چوبی و نیمکت ها هستند که ساخته شده از بهترین انواع چوب با طراحی ای منحصر به فرد و رویایی می باشند.

نیمکت روستیک

یک نیمکت روستیک می تواند کامل کننده دکوراسیون روستیک خانه شما باشد! نیمکت های ساخته شده با طرح روستیک دارای نوعی گرما و صمیمیت هستند که باعث شده چهره ای جدید به خانه زیبای شما ببخشند. شما در زد دیزاین محصولات روستیک زیادی پیدا می کنید که هر کدام از آن ها توسط طراحان خلاق تولید شده اند.

برای خرید محصولات چوبی درجه یک با بهترین جنس و کیفیت از همین صفحه دیدن کنید و در نهایت خرید خود را به سرعت چند کلیک ثبت کنید!

انواع صندلی چوبی و نیمکت ساخته شده در این مجموعه به صورت دست ساز بوده و با صرف وقت و دقت و زحمت فراوان تقدیم به دوستداران دکوراسیونی شیک و بی نظیر می شود.

انواع صندلی های چوبی این مجموعه به شیوه ای طراحی شده اند که برای فضاهای مختلف ، و سلایق مختلف دارای تنوع طرح باشند. نیمکت ها نیز برای انواع فضاهای باز و بسته قابل استفاده بوده و قابل سفارش در طرح ها و ابعاد متفاوت اند.

از جمله مهم ترین ویژگی ها در ساخت و طراحی صندلی های چوبی روستیک گروه تولیدی زد دیزاین ، می توان به بهره گیری از اصول ارگونومی در ساخت صندلی ها اشاره کرد، که موجب شده اند نه تنها صندلی ها زیبا و با دوام باشند، بلکه دارای طراحی ای استاندارد و راحت بوده ، و با نشستن به مدت های طولانی نیز راحتی خود را از دست ندهند. این امر در مورد نیمکت ها نیز صدق می کند.

صندلی ها و نیمکت های ساخته شده مناسب برای فضای گرم و دلنشین خانه ، هال و پذیرایی شما، لابی و اتاق خواب ، فضای حیاط و آلاچیق و پنت هاوس، و هم چنین مناسب برای انواع فضاهای اداری و تجاری می باشد.سبک روستیک و زیبای صندلی ها و نیمکت ها، آن ها را مناسب برای هر فضایی و دکوراسیون های متفاوت اعم از مدرن، کلاسیک ، لاکچری و مینیمالیست می کند.در اینجا چندین نمونه از صندلی ها و نیمکت های ساخته شده توسط مجموعه زد دیزاین را مشاهده می کنید. برای خرید هر محصول و دیدن جزئیات بیشتر صندلی های چوبی می توانید بر روی هر محصول کلیک کنید.

نکاتی برای خرید صندلی و نیمکت

صندلی را دقیقا با توجه به دکوراسیون باغ ویلای خود انتخاب نمایید. این موضوع سبب می‌شود از خرید میز و صندلی چوبی حس خوبی داشته باشید و مدت‌های زیادی از آن استفاده نمایید. همچنین، در زمان خرید به رنگ صندلی یا نیمکت دقت داشته باشید.صندلی ونیمکت چوبی باید استانداردی سازگار با محیط زیست داشته باشد.

قیمت نیمکت چوبی ساده

نیمکت چوبی ساده بتواند ضربه و فرسایش محیطی را تحمل کند. در برابر بارش باران و یا تابش آفتاب تغییر رنگ ندهد.قیمت نیمکت چوبی ساده به نوع متریالی که برای ساخت این نیمکت استفاده میشه. بستگی به سلیقه شما دارد که از چوب یا از فلز نیمکت بسازیم.

قیمت نیمکت چوبی مدرسه

نمیکت چوبی مدرسه باید مناسب محیط مدرسه باشد که وبا ابعاد اندازه استاندارد که بهترین فضا را به ما بدهد رنگ چوب حتما باید رعایت شود برای فضا معمولا این نوع نیمکت ها باید مقاوم باشد

برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

فرم درخواست ساخت سفارشی محصول

درخواست سفارشی محصول خود را در این فرم وارد کنید؛ برای تکمیل روند سفارش کارشناسان زد دیزاین با شما تماس خواند گرفت.

اطلاعات مربوط به محصول مورد نظر خود را وارد کنید.

نمونه تصاویر ارسالی کاربران